Investerare

Qiiwi Interactive's aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan 13 oktober 2017 under kortnamnet QIIWI och handlas via banker och fondkommissionärer.

2019-02-20:
Qiiwi Interactive: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
Läs mer: http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/bokslutskommunike-for-rakenskapsaret-2018,c2745514

2018-01-31:
Qiiwi Interactive: Utvecklar och publicerar Match-3-spel under världskända varumärket Hell’s Kitchen
Läs mer: http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/utvecklar-och-publicerar-match-3-spel-under-varldskanda-varumarket-hell-s-kitchen,c2729521
Read more: http://news.cision.com/weareqiiwi-interactive-ab/r/develops-and-publishes-match-3-game-under-world-famous-hell-s-kitchen-brand,c2729526

2018-12-19:
Qiiwi Interactive: Stor uppdatering av Backpacker® lanserad
Läs mer: https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/stor-uppdatering-av-backpacker--lanserad,c2704354

2018-12-05:
Qiiwi Interactive: Match-3-spelet Magic Gifts 2 inleder mjuklansering
Läs mer: https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/match-3-spelet-magic-gifts-2-inleder-mjuklansering,c2693529

2018-11-29:
Qiiwi Interactive: Inleder mjuklansering av Wordington
Läs mer: http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/inleder-mjuklansering-av-wordington,c2686100

2018-11-12:
Qiiwi Interactive: Övergripande strategi 2019 – 2021 samt deltar på Stora Aktiedagen i Göteborg och Stockholm
Läs mer: http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/overgripande-strategi-2019---2021-samt-deltar-pa-stora-aktiedagen-i-goteborg-och-stockholm,c2668633

2018-09-27:
Qiiwi Interactive: 
VD Erik Dale Rundberg i intervju med gamingaktier.com:
Läs mer: https://gamingaktier.com/inter...

2018-09-18:
Qiiwi Interactive: Emissionen i samband med optionsprogrammet nu registrerad hos Bolagsverket
Läs mer: https://news.cision.com/se/wea...

2018-09-07:
Qiiwi Interactive: Första samarbetsavtal med kommun tecknat kring Backpacker®
Läs mer: https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/forsta-samarbetsavtal-med-kommun-tecknat-kring-backpacker-,c2610701

2018-09-04: 
Qiiwi Interactive: Backpacker® har passerat 2 miljoner registrerade spelare
https://news.cision.com/se/wea...

2018-08-27:
Qiiwi Interactive: Avslutar publicistavtal kring Backpacker®
Läs mer: https://news.cision.com/se/wea...

2018-06-25: Qiiwi Interactive: Förvärvar spelstudion MILLIPLAY
Läs mer: https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/forvarvar-spelstudion-milliplay,c2556225

2018-04-25: Qiiwi Interactive: Kommuniké från årsstämma
Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Interactive AB den 25:e april 2018.
Läs mer: https://www.aktietorget.se/nyh...

2018-04-25: Qiiwi Interactive: Delårsrapport för kvartal 1 2018
Delårsrapport för kvartal 1 2018 finns tillgänglig under finansiella rapporter.
Läs mer: https://www.aktietorget.se/nyh...

2018-04-03: Qiiwi Interactive: Årsredovisning för räkenskapsåret 2017
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig under "Finansiella Rapporter" på hemsidan.

2018-03-26: Qiiwi Interactive: Kallelse till Årsstämma i WeAreQiiwi Interactive AB
Aktieägarna i WeAreQiiwi Interactive AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") onsdagen den 25 april 2018 kl 13.30 i Hillsalen Västra Ringgatan 20, Alingsås.
Läs mer: https://www.aktietorget.se/nyh...

2018-03-15: Qiiwi Interactive: Aktieträff tillsammans med Aktiespararna Mölndal
VD Erik Dale Rundberg kommer att presentera Qiiwi på Aktiespararna Mölndals aktieträff den 15/3 2018. För anmälan och mer information  följ länken: https://www.aktiespararna.se/a...

2017-11-07: Qiiwi Interactive: Delårsrapport kvartal 3 2017
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-13: Qiiwi Interactive: Idag inleds handeln i Qiiwis aktie på Aktietorget
Idag, den 13 oktober 2017, inleds handeln i WeAreQiiwi Interactive ABs (”Qiiwi”) aktie på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet QIIWI och har ISIN-kod SE0010245373.

2017-10-10: Qiiwi Interactive: Första handelsdag tidigareläggs till den 13 oktober 2017

Bolagets spridningsemission om 2 030 000 aktier registrerades hos Bolagsverket den 10 oktober 2017. Det finns därmed förutsättningar för att starta handeln i Qiiwi tidigare än vad som tidigare kommunicerats. Första handelsdag kommer istället bli fredagen den 13 oktober 2017.

Som tidigare meddelats har Bolaget haft för avsikt att verka för att tidigarelägga första handelsdagen i Bolagets aktie på AktieTorget. I Bolagets noteringsmemorandum angavs att handelsdagen var planerad till måndagen den 30 oktober. Då emissionen nu är registrerad hos Bolagsverket, och emissionsinstitutet under onsdagen kommer boka ut aktier till de tecknare som erhållit tilldelning, finns förutsättningar för att tidigarelägga handelsstarten. Första dag för handel i Qiiwi:s aktier blir istället fredagen den 13 oktober 2017.