IPO 2017

13 Oktober 2017: Idag, den 13 oktober 2017, inleds handeln i WeAreQiiwi Interactive ABs (”Qiiwi”) aktie på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet QIIWI och har ISIN-kod SE0010245373.

10 Oktober 2017: Bolagets spridningsemission om 2 030 000 aktier registrerades hos Bolagsverket den 10 oktober 2017. Det finns därmed förutsättningar för att starta handeln i Qiiwi tidigare än vad som tidigare kommunicerats. Första handelsdag kommer istället bli fredagen den 13 oktober 2017 på Aktietorget.

3 Oktober 2017: WeAreQiiwi Interactive AB:s spridningsemission blev kraftigt övertecknad. Den 2 oktober 2017 avslutades teckningsperioden i WeAreQiiwi Interactives (”Qiiwi”) spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Spridningsemissionen om 13 MSEK tecknades till 148 MSEK fördelat på cirka 2 350 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på knappt 1 140 procent.

8 September 2017: WeAreQiiwi Interactive AB har godkänts för notering på Aktietorget med förbehåll om att ägarspridningen enligt listningskraven skall vara uppnådd. Nedan följer korta fakta om den pågående noteringsemissionen samt dokument och filmer som ger utförligare beskrivningar om bolaget.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: 6,40 SEK per aktie
Teckningsperiod: 11 september till 2 oktober 2017
Emissionsvolym: Högst 2 030 000 aktier, motsvarande 12 992 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till cirka 34,1 MSEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 30 oktober, under kortnamnet QIIWI