IPO 2017

13 Oktober 2017: Idag, den 13 oktober 2017, inleds handeln i WeAreQiiwi Interactive ABs (”Qiiwi”) aktie på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet QIIWI och har ISIN-kod SE0010245373.

10 Oktober 2017: Bolagets spridningsemission om 2 030 000 aktier registrerades hos Bolagsverket den 10 oktober 2017. Det finns därmed förutsättningar för att starta handeln i Qiiwi tidigare än vad som tidigare kommunicerats. Första handelsdag kommer istället bli fredagen den 13 oktober 2017 på Aktietorget.

3 Oktober 2017: WeAreQiiwi Interactive AB:s spridningsemission blev kraftigt övertecknad. Den 2 oktober 2017 avslutades teckningsperioden i WeAreQiiwi Interactives (”Qiiwi”) spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Spridningsemissionen om 13 MSEK tecknades till 148 MSEK fördelat på cirka 2 350 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på knappt 1 140 procent.

8 September 2017: WeAreQiiwi Interactive AB har godkänts för notering på Aktietorget med förbehåll om att ägarspridningen enligt listningskraven skall vara uppnådd. Nedan följer korta fakta om den pågående noteringsemissionen samt dokument och filmer som ger utförligare beskrivningar om bolaget.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: 6,40 SEK per aktie
Teckningsperiod: 11 september till 2 oktober 2017
Emissionsvolym: Högst 2 030 000 aktier, motsvarande 12 992 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till cirka 34,1 MSEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 30 oktober, under kortnamnet QIIWI

Finwire TV: I en Intervju med finwire tv berättar VD, Erik Dale Rundberg, om planerna framåt:


Investerarträffar

Bolaget
kommer att presentera sin verksamhet vid ett flertal investerarträffar
under teckningsperioden. Intresserade investerare uppmuntras att delta
på dessa träffar och ta chansen att ställa frågor direkt till
nyckelpersoner hos Qiiwi. Investerarträffarna är gratis för besökare och
det bjuds normalt på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall
förhandsanmälan.

11 september | Stockholm

Plats och tid: Aktiedagen, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 15.00
Arrangör: Aktiespararna


12 september | Stockholm

Plats och tid: Investerarlunch hos Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42 3tr i Stockholm, kl. 12.00
Arrangör: Aktietorget


20 september | Göteborg

Plats och tid: Investerarträff, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 56, kl. 18.00
Arrangör: InWest Corporate Finance

25 september
| Göteborg

Plats och tid: Aktiedagen, Svenska Mässsan lokal H1, Mässans Gata 24 i Göteborg, kl. 10.45
Arrangör: Aktiespararna


28 september | Alingsås

Plats och tid: Investerarträff, Bolagets lokaler vid Stora torget 3 E i Alingsås, kl. 18.00
Arrangör: WeAreQiiwi Interactive