Pressmeddelanden

2018-02-01:
Qiiwi Interactive: Backpacker™ har passerat en miljon registrerade spelare och uppvisar en stark intäktspotential.
https://www.aktietorget.se/nyh...

2017-12-12:
Qiiwi Interactive: Speltiteln Backpacker™ lanserad på Facebook.
https://www.aktietorget.se/nyh...

2017-11-23:
Qiiwi Interactive: Speltiteln Backpacker™ kommer lanseras på Facebook och får framöver fler sociala funktioner. 
https://www.aktietorget.se/nyh...

2017-11-07:
Qiiwi Interactive: Delårsrapport kvartal 3 2017
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-13:
Qiiwi Interactive: Speltiteln Backpacker™ Featured av Apple och Google
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-13: 
Qiiwi Interactive: Idag inleds handeln i Qiiwis aktie på Aktietorget
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-12:
Qiiwi Interactive: Idag lanseras Backpacker™ globalt på App Store och Google Play
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-10:
Qiiwi Interactive: Första handelsdag tidigareläggs till den 13 oktober 2017
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-03:
Qiiwi Interactive: Qiiwi:s spridningsemission blev kraftigt övertecknad
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-09-11
Qiiwi Interactive: Idag inleds teckningsperioden i Qiiwi Interactive:s spridningsemission inför planerad notering på AktieTorget
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-09-08
Qiiwi Interactive: WeAreQiiwi Interactive AB har godkänts för notering på Aktietorget.
Läs mer:
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=85455