Pressmeddelanden

2019-02-20:
Qiiwi Interactive: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
Läs mer: http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/bokslutskommunike-for-rakenskapsaret-2018,c2745514

2018-01-31:
Qiiwi Interactive: Utvecklar och publicerar Match-3-spel under världskända varumärket Hell’s Kitchen
Läs mer: http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/utvecklar-och-publicerar-match-3-spel-under-varldskanda-varumarket-hell-s-kitchen,c2729521
Read more: http://news.cision.com/weareqiiwi-interactive-ab/r/develops-and-publishes-match-3-game-under-world-famous-hell-s-kitchen-brand,c2729526

2018-12-19:
Qiiwi Interactive: Stor uppdatering av Backpacker® lanserad
Läs mer: https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/stor-uppdatering-av-backpacker--lanserad,c2704354

2018-12-05:
Qiiwi Interactive: Match-3-spelet Magic Gifts 2 inleder mjuklansering
Läs mer: https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/match-3-spelet-magic-gifts-2-inleder-mjuklansering,c2693529

2018-11-29:
Qiiwi Interactive: Inleder mjuklansering av Wordington
Läs mer: http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/inleder-mjuklansering-av-wordington,c2686100

2018-11-12:
Qiiwi Interactive: Övergripande strategi 2019 – 2021 samt deltar på Stora Aktiedagen i Göteborg och Stockholm
Läs mer: http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/overgripande-strategi-2019---2021-samt-deltar-pa-stora-aktiedagen-i-goteborg-och-stockholm,c2668633

2018-09-07:
Qiiwi Interactive: Första samarbetsavtal med kommun tecknat kring Backpacker®
Läs mer: https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/forsta-samarbetsavtal-med-kommun-tecknat-kring-backpacker-,c2610701

2018-09-04:
Qiiwi Interactive: Backpacker® har passerat 2 miljoner registrerade spelare
Läs mer: https://news.cision.com/se/wea...

2018-08-27:
Qiiwi Interactive: Avslutar publicistavtal kring Backpacker®
Läs mer: https://news.cision.com/se/wea...

2018-07-25:
Qiiwi Interactive: Delårsrapport kvartal 2 2018
Läs mer: https://www.spotlightstockmark...

2018-06-25:
Förvärvar spelstudion MILLIPLAY
Läs mer: https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/forvarvar-spelstudion-milliplay,c2556225

2018-05-24:
Facebook-versionen av Backpacker® Featured på Facebook Games.
Läs mer: http://news.cision.com/se/wear...

2018-05-14:
Backpacker® passerat 1,5 miljoner registrerade spelare och Backpacker Arena utvidgas till Norge
Läs mer: http://news.cision.com/se/wear...

2018-04-25:
Qiiwi Interactive: Delårsrapport kvartal 1 2018
Läs mer: https://www.aktietorget.se/nyh...

2018-03-29:
Qiiwi Interactive: Backpacker Arena inleder lansering i Danmark.

2018-03-26:
Qiiwi Interactive: Kallelse till Årsstämma i WeAreQiiwi Interactive AB. 
Läs mer: https://www.aktietorget.se/nyh...

2018-03-13:
Qiiwi Interactive: Inleder mjuklanseringen av det nya ordspelet Word Memories.
https://www.aktietorget.se/nyh...

2018-02-01:
Qiiwi Interactive: Backpacker™ har passerat en miljon registrerade spelare och uppvisar en stark intäktspotential.
https://www.aktietorget.se/nyh...

2017-12-12:
Qiiwi Interactive: Speltiteln Backpacker™ lanserad på Facebook.
https://www.aktietorget.se/nyh...

2017-11-23:
Qiiwi Interactive: Speltiteln Backpacker™ kommer lanseras på Facebook och får framöver fler sociala funktioner. 
https://www.aktietorget.se/nyh...

2017-11-07:
Qiiwi Interactive: Delårsrapport kvartal 3 2017
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-13:
Qiiwi Interactive: Speltiteln Backpacker™ Featured av Apple och Google
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-13: 
Qiiwi Interactive: Idag inleds handeln i Qiiwis aktie på Aktietorget
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-12:
Qiiwi Interactive: Idag lanseras Backpacker™ globalt på App Store och Google Play
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-10:
Qiiwi Interactive: Första handelsdag tidigareläggs till den 13 oktober 2017
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-03:
Qiiwi Interactive: Qiiwi:s spridningsemission blev kraftigt övertecknad
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-09-11
Qiiwi Interactive: Idag inleds teckningsperioden i Qiiwi Interactive:s spridningsemission inför planerad notering på AktieTorget
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-09-08
Qiiwi Interactive: WeAreQiiwi Interactive AB har godkänts för notering på Aktietorget.
Läs mer:
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=85455